YS Racing - เคลือบแก้วดีอย่างไร

เว็บซือขาย คนรักรถต้องคำนึงถึงเรื่องสีรถอยู่แล้วอันดับแรกๆ เลย แต่พอเราขับไปได้สักพัก รถเรานั้นเอาแต่ล้างนั้นสะอาดก็จริง แต่จะสวยเหมือนกันการเคลือบแก้วหรือไม่เพราะการเคลือบนั้นทำให้คุณสวยเงางามนั้นเอง

YS Racing - เคลือบแก้วดีอย่างไร คนรักรถต้องคำนึงถึงเรื่องสีรถอยู่แล้วอันดับแรกๆ เลย แต่พอเราขับไปได้สักพัก รถเรานั้นเอาแต่ล้างนั้นสะอาดก็จริง แต่จะสวยเหมือนกันการเคลือบแก้วหรือไม่เพราะการเคลือบนั้นทำให้คุณสวยเงางามนั้นเอง

เคลือบแก้วดีอย่างไร

เคลือบแก้วดีอย่างไร


<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">คนรักรถต้องคำนึงถึงเรื่องสีรถอยู่แล้วอันดับแรกๆ เลย แต่พอเราขับไปได้สักพัก รถเรานั้นเอาแต่ล้างนั้นสะอาดก็จริง แต่จะสวยเหมือนกันการเคลือบแก้วหรือไม่เพราะการเคลือบนั้นทำให้คุณสวยเงางามนั้นเอง</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; เรามาทำความรู้จักกับคำนี้กันก่อนครับ โดยเฉพาะคนที่ออกรถมาใหม่ แน่นอนคุณจะต้องศึกษา และค้นหาข้อมูลการ เคลือบแก้ว มาว่าคุณจะนำรถไปเคลือบมันดีไหม</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">? <span lang="TH">ส่วนรถใครที่มีอายุการใช้งานแล้วอยากจะเคลือบแก้วบ้าง</span>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><br></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; น้ำยา</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;<span lang="TH">เคลือบแก้ว (</span>Glass Coating)&nbsp;<span lang="TH">จะมีระดับความหนาของชั้นเคลือบที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ระดับ </span>1-9 H <span lang="TH">ส่วนมากการเคลือบแก้วก็พัฒนามาจากสาร </span>Silica <span lang="TH">ครับ ระยะเวลาความคงทนก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นเคลือบแก้ว และก็สูตรน้ำยาของแต่ละยี่ห้อนั้นและครับ อีกอย่างก็คือราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละระดับของความหนานะครับ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">มาดูประโยชน์ และข้อดีของการ เคลือบแก้ว กันบ้าง</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">-แน่นอนทำให้รถคุณเงางามอยู่ตลอดเวลา จะว่าใสเหมือนกระจกเลยก็ดูจะเวอร์ไม่ถึงขนาดนั้นครับ บางครั้งความหนาของชั้น---เคลือบแก้วก็ทำให้การตกกระทบของแสงน้อยไปหรือเพี้ยนไปทำให้รถดูไม่ค่อยเงาเหมือนตอนที่ลงเคลือบใหม่ๆ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปกป้องสีรถคุณจากแสงแดดได้ดี เพราะชั้นของการเคลือบหนาขนาดนั้นครับ แดดย่อมเลียผิวสีของรถคุณไม่ถึงอยู่แล้ว</span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">-เช็ดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก คราบไคลน้ำ ออกง่าย ถ้าเคลือบแก้วแล้วคราบต่างๆพวกนี้จะไม่เข้าไปฝังแน่นในชั้นของแล็คเกอร์รถ ทำให้หลุดออกง่ายเวลาทำความสะอาด แต่ไม่ใช่เห็นว่ารถตัวเองเคลือบแก้วมาแล้วปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยล้างทำความสะอาด</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">-ป้องกันการเกิดรอยขนแมว รอยขีดข่วน ได้มากกว่าปกติ บางคนเข้าใจผิดว่าไปเคลือบมาแล้ว รถต้องไม่เป็นรอยเวลาโดนเฉี่ยว โดนสะเก็ดหิน หรือกิ่งไม้เกี่ยว มีโอกาสเป็นรอยได้ครับ แต่ยากกว่าปกติมากหน่อยเท่านั้นเองครับ ทางผู้ให้บริการถึงต้องมีเซอร์วิส </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">2 <span lang="TH">เดือน</span>&nbsp; 6 <span lang="TH">เดือน แล้วแต่ให้เข้าไปเช็คสภาพทีนึงไงครับ</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp; &nbsp; &nbsp; มีหลากหลายคำถามที่ถามกันมามากมาย ว่าเคลือบแก้วแพ้ไหม แพงกว่าเคลือบปกติครับ ราคาก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นเคลือบด้วย ถามว่าอยู่ได้นานเท่าไร ความนานขึ้นอยู่กับการพัฒนาของน้ำยาเคลือบแก้วยี่ห้อนั้นๆครับ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp; &nbsp; &nbsp; เคลือบแก้ว</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<span lang="TH">มาแล้วสามารถลงแว็กซ์เคลือบสีรถอีกหรือป่าว ได้ครับ แต่ต้องดูว่าแว็กซ์เคลือบสีรถนั้นต้องไม่มีผงขัดนะครับ ไม่อย่างนั้นที่เคลือบแก้วมาหลุดออกแน่นอนครับ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">รถเก่าทำ</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<span lang="TH">เคลือบแก้ว</span>&nbsp;<span lang="TH">จะได้ไหม</span></span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ทำได้ครับ ทางร้านที่ให้บริการเคลือบแก้วพวกนี้จะมีวิธีปรับสภาพผิวสีรถของคุณก่อน รวมถึงรอยขีดข่วน รอยขนแมวก็จะขัดออกก่อนครับ ส่วนรอยไหนที่ลึกเกินก็ต้องทำใจครับ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ขอขอบคุณข้อมูลจาก&nbsp; </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">thaicarproduct<o:p></o:p></span></p>