YS Racing - คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ที่นำมาทำ ท่อไอเสีย

เว็บซือขาย ท่อไอเสีย เป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์ แต่งรถ ที่จำเป็น โดยส่วนมาก ท่อไอเสีย ก็จะมี หลายชนิด หลายรูปแบบ และ ทำมาจาก วัสดุ ที่ต่างกัน แต่ที่นิยม อย่างมาก คือ ท่อไอเสีย ที่ทำมาจาก ไทเทเนียม ที่มีคุณสมบัติ และ ข้อดี หลายอย่าง ที่คนรักรถ เลือกใช้

YS Racing - คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ที่นำมาทำ ท่อไอเสีย ท่อไอเสีย เป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์ แต่งรถ ที่จำเป็น โดยส่วนมาก ท่อไอเสีย ก็จะมี หลายชนิด หลายรูปแบบ และ ทำมาจาก วัสดุ ที่ต่างกัน แต่ที่นิยม อย่างมาก คือ ท่อไอเสีย ที่ทำมาจาก ไทเทเนียม ที่มีคุณสมบัติ และ ข้อดี หลายอย่าง ที่คนรักรถ เลือกใช้

คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ที่นำมาทำ ท่อไอเสีย

คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ที่นำมาทำ ท่อไอเสีย


ท่อไอเสีย เป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์ แต่งรถ ที่จำเป็น โดยส่วนมาก ท่อไอเสีย ก็จะมี หลายชนิด หลายรูปแบบ และ ทำมาจาก วัสดุ ที่ต่างกัน แต่ที่นิยม อย่างมาก คือ ท่อไอเสีย ที่ทำมาจาก ไทเทเนียม ที่มีคุณสมบัติ และ ข้อดี หลายอย่าง ที่คนรักรถ เลือกใช้

คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ที่มักนิยม นำมาทำ ท่อไอเสีย

คุณสมบัติของ ไทเทเนียม ประกอบด้วย ความแข็งแกร่งสูง, ความแข็งแรงตึง, ความเหนียว, ความหนาแน่นต่ำ และ ป้องกัน การกัดกร่อน ได้จาก ไทเทเนียมอัลลอยด์ แบบต่าง ๆ ที่มี อุณหภูมิต่ำ จนถึง ที่มี อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ ยังมี น้ำหนักเบา เหมาะแก่งาน ทางด้านการบิน และ งานอื่น ๆ ที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง

 

มวลอะตอม ของไทเทเนียม คือ 47.88 และ ไทเทเนียม มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกัน การกัดกร่อน และ สามารถ หาได้ง่าย ไทเทเนียม และ ไทเทเนียมอัลลอยด์ มีค่า ความเค้นดึง ตั้งแต่ 30,000 psi จนถึง 200,000 psi ( 210 - 1380 MPa ) ซึ่งเป็นค่า ความแข็งแกร่ง ที่พบได้ ในเหล็กอัลลอยด์ ส่วนมาก

 

ไทเทเนียม เป็นธาตุ ที่มี ความหนาแน่นต่ำ ประมาณ 60% ของความหนาแน่น ของเหล็ก ซึ่งสามารถ ทำให้แข็งแรง ได้เพียงพอ โดยกระบวนการเจือ และ การขึ้นรูป โดยไม่เสีย เนื้อโลหะ ไทเทเนียม ไม่มีสภาวะ แม่เหล็ก และ ถ่ายเท ความร้อน ได้ดี มีค่า สัมประสิทธิ์ ทางความร้อน ที่ต่ำกว่า เหล็ก แต่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่ง ของอลูมิเนียม

 

คุณสมบัติ อีกหนึ่งอย่าง ของไทเทเนียม คือ มีจุด หลอมเหลว ที่ 3135°F ( 1725°C ) ที่มีจุด หลอมเหลว มากกว่า เหล็ก อยู่ประมาณ 400°F และ มีจุด หลอมเหลว มากกว่า อลูมิเนียม

 

ไทเทเนียมนั้น สามารถ สร้างแผ่นฟิล์ม เพื่อป้องกันได้ และ จะแสดง การป้องกัน ระดับสูง เมื่อถูกโจมตี โดยกรดแร่ และ คลอไรด์ ไทเทเนียม จะไม่เป็นพิษ และ ในทาง ชีวะภาพ ไทเทเนียม สามารถ เข้ากันได้ กับ เนื้อเยื่อ และ กระดูก ของมนุษย์ อีกทั้ง ความสามารถ ในการ ป้องกัน การกัดกร่อน ยังดีเยี่ยม และ ความเข้ากันได้ กับเนื้อเยื่อ ในร่ายกาย ประกอบกับ ความแข็งแกร่ง ทำให้ ไทเทเนียม ถูกใช้งาน ในด้านเคมี และ งานด้าน ปิโตรเคมี, สภาพแวดล้อม ในทะเล และ งานไบโอแมททีเรียล นั่นเอง

 

อีกทั้ง ไทเทเนียม ไม่เป็น ตัวนำไฟฟ้า ที่ดีนัก ถ้าเปรียบเทียบ กับ ทองแดง โดยให้ ทองแดง นำไฟฟ้า ได้ 100% แล้วไทเทเนียม จะสามารถ นำไฟฟ้า ได้เพียง 3.1% ด้วยเหตุนี้เอง ไทเทเนียม จึงไม่ถูกใช้ ในการทำ เป็นตัวนำไฟฟ้า โดยเมื่อ ทำการ เปรียบเทียบ ในกรณี เดียวกัน เหล็กกล้า ที่ไร้สนิม จะมีสภาพ การนำไฟฟ้าอยู่ 3.5% และ อลูมิเนียม จะมีสภาพ การนำไฟฟ้าอยู่ 30%

ดังนั้น ไทเทเนียม จึงนิยม ถูกนำมาทำเป็น ท่อไอเสีย นั่นเอง

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เลือก สีรถ ตาม วันเกิด ปี 2565

ข้อดี ข้อเสียระหว่างกรองเปลือยกับกรองเดิม