YS Racing - ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร

เว็บซือขาย ยางรถยนต์ แต่ละรุ่น ก็มีอายุ การใช้งาน ตามเวลา และ ระยะทาง ในการใช้งาน แต่หากใช้งาน ยางรถยนต์ อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ ยางรถยนต์ เสื่อมสภาพเร็วได้

YS Racing - ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร ยางรถยนต์ แต่ละรุ่น ก็มีอายุ การใช้งาน ตามเวลา และ ระยะทาง ในการใช้งาน แต่หากใช้งาน ยางรถยนต์ อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ ยางรถยนต์ เสื่อมสภาพเร็วได้

ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร

ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร


ยางรถยนต์ แต่ละรุ่น ก็มีอายุ การใช้งาน ตามเวลา และ ระยะทาง ในการใช้งาน แต่หากใช้งาน ยางรถยนต์ อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ ยางรถยนต์ เสื่อมสภาพเร็วได้

 

ยางรถยนต์ เป็นส่วนที่ สัมผัสอยู่กับ พื้นถนน อยู่ตลอดเวลา เมื่อถูกใช้งาน เป็นเวลานาน ตามระยะทาง ย่อมเสื่อมสภาพ ได้เป็นธรรมดา แต่ถ้าหาก ผู้ขับขี่ใช้งาน ยางรถยนต์ อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้ ยางรถยนต์เสื่อมสภาพ หรือเสียหาย ก่อนกำหนด อายุ การใช้งานได้ ผู้ขับขี่ จึงควรรู้  6 วิธีที่ช่วย ยืดอายุของ ยางรถยนต์ ให้เราสามารถ ใช้งาน ยางรถยนต์ ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพได้ ดังต่อไปนี้

ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร

1) ควรเติม ลมยาง อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน

โดยปกติแล้ว ลมยางรถยนต์ จะลดปริมาณลง ประมาณ 2-3 ปอนด์ ต่อตารางนิ่งต่อเดือน ผู้ขับขี่ จึงต้องรักษา ระดับลมยาง ให้อยู่ในปริมาณที่สม่ำเสมอ โดยในแต่ละเดือน ผู้ขับขี่ควรเติมลมยาง อย่างน้อย 1-2 ครั้ง และรถยนต์ ในแต่ละรุ่น ควรเติมลมยางรถยนต์ ให้ได้ตามอัตราที่เขียนไว้ ในคู่มือรถยนต์ด้วย

 

2) ควรหมั่นเช็คสภาพ ยางรถยนต์

ถึงแม้ว่า เราจะเติม ลมยาง อย่างสม่ำเสมอ แต่ผู้ขับขี่ ก็ควรหมั่นตรวจสอบ ยางรถยนต์ อย่างน้อย อาทิตย์ละครั้ง หรือทุกครั้งที่ ออกเดินทาง โดยสังเกต องค์ประกอบของ ยางรถยนต์ 3 ส่วนคือ ดอกยาง, ขนาดของยาง และเนื้อยาง หากพบอาการผิดปกติ เช่น ยางแตกลาย แก้มยางฉีก ดอกยางหาย เป็นต้น ควรทำการเปลี่ยนยาง โดยตคำแนะนำ ในการดู ยางรถยนต์ 3 ส่วน

 

3) ควรตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เป็นการทำให้ ส่วนประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างล้อ และยาง ทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง เพราะหากศูนย์ถ่วงล้อไม่ตรง กับยางรถยนต์ ก็จะส่งผลให้ ยางรถยนต์ สึกหรอได้ง่าย โดยหากศูนย์ถ่วงล้อ มีปัญหานั้น สามารถเช็คได้ เมื่อรถขับขี่ทางตรง ให้ลองปล่อยพวงมาลัย อาจพบว่า รถเกิดเบี่ยงไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ตรง นั่นหมายความว่า ศูนย์ถ่วงล้อไม่ตรง ต้องทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ โดยด่วน

ยืดอายุ การใช้งาน ยางรถยนต์ ควรทำอย่างไร

4) ควรใช้ ยางรถยนต์ ให้ถูกประเภท

ผู้ขับขี่ สามารถ เลือกใช้งาน ยางรถยนต์ ให้เหมาะกับ การวิ่งของรถยนต์ และสภาพของถนนได้ เช่น ขับในเมือง เป็นทางเรียบ, ขับออกต่างจังหวัดบ่อย  จะมีทางขรุขระมาก เป็นต้น ก็ควรเลือก ยางรถยนต์ ให้เหมาะกับ สภาพถนนที่ต้อง พบเจอบ่อย จึงจะช่วย ยืดอายุ ยางรถยนต์ ได้อีกวิธีหนึ่ง

 

5) ควรสลับ ยางรถยนต์

การสลับยางรถยนต์ เป็นการเปลี่ยนให้ยาง ไปอยู่ตำแหน่งอื่น แทนตำแหน่งเดิม โดยจุดประสงค์ ในการ สลับยางรถยนต์ เพื่อให้ ยางรถยนต์ สึกหรอ สม่ำเสมอกัน มากที่สุด โดยในการสลับยาง ควรทำการสลับ ทุก ๆ 6เดือน หรือ ใช้งานไปแล้ว 10,000 กิโลเมตร อย่างใด อย่างหนึ่ง และเมื่อถึง เวลาที่ควรเปลี่ยน ยางรถยนต์ จะได้เปลี่ยนพร้อมกัน ทั้ง 4 ล้อเลย นั่นเอง

 

6) ควรขับรถ อย่างทะนุถนอม

พฤติกรรม ในการขับขี่ รถยนต์ ถือว่ามี ส่วนสำคัญ เช่นกัน ในการยืดอายุ ยางรถยนต์ได้ โดยพฤติกรรม ที่จะทำให้ ยางรถยนต์ เสื่อมสภาพ ก่อนกำหนด เช่น ขับรถเร็ว เกินกำหนด ออกรถ และ หยุดรถ อย่างรุนแรง ขับรถปีนขอบ ขับรถ ในทางขรุขระ หรือ เป็นหลุมบ่อ เป็นประจำ เป็นต้น พฤติกรรม เหล่านี้ จะทำให้ ยางเสื่อมสภาพ เร็วขึ้นได้

 

ราคาของ ยางรถยนต์ ที่มีคุณภาพ มีราคาเป็น หลักหมื่น เลยทีเดียว ผู้ขับขี่ จึงควรดูแล เอาใส่ใจ การใช้งาน ยางรถยนต์ เพื่อยืดอายุ การใช้งานของ ยางรถยนต์ ตามวิธีที่แนะนำ เหล่านี้ได้นะคะ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การดูแล รักษา รถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้งานนาน ควรทำอย่างไร

วิธีในการจอดรถ ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ควรจอดอย่างไร ?