YS Racing - ล้วงลึกห้องเครื่อง Honda city 1.0 Turbo

เว็บซือขาย หลังจากที่ทาง ฮอนด้า ได้เปิดตัว ฮอนด้า ซิตี้ 1.0 เทอร์โบ ออกมา เพียงแค่ 3 สัปดาห์ ยอดจองทะลุ 5,000 คันเป็นที่เรียบร้อย วันนี้เราจะล้วงลึกถึงห้องเครื่องกัน ว่ามีหัวใจสำคัญอะไรกันบ้าง

YS Racing - ล้วงลึกห้องเครื่อง Honda city 1.0 Turbo หลังจากที่ทาง ฮอนด้า ได้เปิดตัว ฮอนด้า ซิตี้ 1.0 เทอร์โบ ออกมา เพียงแค่ 3 สัปดาห์ ยอดจองทะลุ 5,000 คันเป็นที่เรียบร้อย วันนี้เราจะล้วงลึกถึงห้องเครื่องกัน ว่ามีหัวใจสำคัญอะไรกันบ้าง

ล้วงลึกห้องเครื่อง Honda city 1.0 Turbo

ล้วงลึกห้องเครื่อง Honda city 1.0 Turbo


<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">หลังจากที่ทาง ฮอนด้า ได้เปิดตัว ฮอนด้า ซิตี้&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">1.0&nbsp;<span lang="TH">เทอร์โบ ออกมา เพียงแค่&nbsp;</span>3<span lang="TH">&nbsp;สัปดาห์ ยอดจองทะลุ&nbsp;</span>5,000<span lang="TH">&nbsp;คันเป็นที่เรียบร้อย วันนี้เราจะล้วงลึกถึงห้องเครื่องกัน ว่ามีหัวใจสำคัญอะไรกันบ้าง</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับ ฮอนด้า ซิตี้&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">1.0<span lang="TH">&nbsp;ลิตร เทอร์โบ (</span>&nbsp;Honda city 1.0 turbo<span lang="TH">) ตัวใหม่ล่าสุดนี้ หัวใจสำคัญของการพัฒนาเริ่มต้นมาจากการที่ต้องพัฒนารถให้เข้ากับเงื่อนไขของโครงการอีโคคาร์ เฟสสอง ที่เข้มงวด ในแง่ของอัตราการบริโภคน้ำมันและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยความปลอดภัยในระดับสูง</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ด้วยเหตุนี้ ทีมวิศวกรจึงต้องทำการวิจัยและพัฒนา รวมถึงย้ายฐานทัพมาประจำการที่ประเทศไทย และสร้างโมเดล ซิตี้ ออกมาให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะชาวไทย ทำให้ไทยได้สิทธิ์ในการเปิดตัวเป็นที่แรกในโลก</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เริ่มจากโครงสร้าง</span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">แชสซี (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Chassis)<span lang="TH">&nbsp;</span></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">ทีมวิศวกรได้หยิบมาจากรุ่นเดิม เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนา แต่ไม่ได้หยิบมาเปล่าๆ ยังเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้น และรองรับระบบขับเคลื่อนรูปแบบอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ในส่วนเครื่องยนต์ ก็ได้ไปหยิบยกมาจาก ฮอนด้า ซีวิค (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Honda Civic<span lang="TH">) เวอร์ชันที่จำหน่ายในประเทศจีนและยุโรปภายใต้รหัส&nbsp;</span>P10A2<span lang="TH">&nbsp;และปรับแต่งให้สามารถผ่านมาตรฐานของโครงการอีโคคาร์ เฟสสอง ได้จนสำเร็จกับตัวเลขพละกำลังที่&nbsp;</span>122<span lang="TH">&nbsp;แรงม้า และอัตราการบริโภคน้ำมันที่ต่ำเพียง&nbsp;</span>23.8<span lang="TH">&nbsp;กม./ลิตร</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;และสิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Honda City<span lang="TH">) ตัวนี้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นและบริโภคน้ำมันน้อยลง คือการใช้เทคโนโลยี&nbsp;</span>VTEC&nbsp;<span lang="TH">แบบสมบูรณ์ ที่มีทั้งการปรับระยะการเปิด-ปิดวาล์วให้กว้างหรือแคบ และระยะเวลาการเปิดปิดวาล์วให้สั้นหรือยาวได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะการขับขี่</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;รวมถึงการเลือกใช้ อินเตอร์คูลเลอร์แบบน้ำระบายความร้อน ทำให้อากาศที่ส่งผ่านมาจากเทอร์โบเย็นลง โดยที่ใช้ชิ้นส่วนน้อยลง และสามารถซ่อนอินเตอร์ที่มีขนาดเล็กนี้ไว้ด้านในห้องเครื่องได้ โดยไม่ต้องนำไปติดตั้งทางด้านหน้าเหมือนรถรุ่นอื่นๆ ทำให้ห้องเครื่องดูเป็นระเบียบขึ้น</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แม้จะซ่อนอินเตอร์ขนาดเล็กไว้ แต่ดันเพิ่ม หม้อพักน้ำของอินเตอร์คูลเลอร์ เข้ามา ทำให้หลายคนสงสัยว่า ทำไมซิตี้ตัวใหม่ ถึงมีหม้อพักน้ำ&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">2<span lang="TH">&nbsp;ลูก นั่นเป็นเพราะ เกียร์&nbsp;</span>CTV<span lang="TH">&nbsp;ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้น โดยปรับมุมและรูปทรงใหม่พร้อมระบบอุ่นน้ำมันเกียร์ เพื่อรองรับการทำงานของระบบ&nbsp;</span>Idling Stop&nbsp;<span lang="TH">คือ เมื่อรถหยุดและเครื่องยนต์ดับ จะทำการอุ่นน้ำมันเกียร์ให้ร้อนไว้ เพื่อเวลาผู้ขับกดคันเร่งออกตัวจะสามารถทำได้ทันทีโดยที่ระบบเกียร์ไม่ได้รับความเสียหาย</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ฮอนด้า (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Honda<span lang="TH">) ได้ทำการจัดระเบียบองศาเพลาข้อเหวี่ยงให้มีความสมดุล ด้วยการแบ่งแบบ&nbsp;</span>120<span lang="TH">&nbsp;องศา และออกแบบหัวลูกสูบให้เป็นรูปถ้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้ระบบฉีดตรง ประกอบกับการเลือกใช้ยางรองแท่นเครื่องใหม่ชนิดพิเศษที่แข็งแรงกว่าเดิม ทำให้การสั่นโดยรวมของเครื่องยนต์ลดลง</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พูดมาถึงขนาดนี้คงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า ถ้าได้ขับขี่แล้วจะเป็นอย่างไร ต้องบอกเลยว่า การตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วตามการกดของเท้าในทุกความเร็วที่ขึ้นไป โดยไม่มีอาการรอรอบ แต่ทีมวิศวกรบอกว่า ความเร็วสูงสุดที่ล็อกไว้คือ&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">200<span lang="TH">&nbsp;กม./ชม. ไม่ใช่ว่าจะปลดล็อกไม่ได้นี่นา หากปลดล็อกก็จะสามารถวิ่งได้เกินกว่านั้น</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับการวิ่งด้วยความเร็วสูงผลปรากฏว่า รถยังคงนิ่ง ส่วนการวิ่งด้วยความเร็วทั่วไป&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">80-120<span lang="TH">&nbsp;กม./ชม. คงไม่ต้องพูดถึง สบายๆ อยู่แล้ว นั่นเป็นผลมาจากการเซ็ตช่วงล่างและโครงสร้างตัวถังที่สมดุลนั่นเอง ในส่วนของการเข้าโค้งจากสนามจำลองที่ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ตัวรถกลับดูดซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งและไม่เสียการทรงตัวแต่อย่างใด ลองเข้าโค้งด้วยความเร็วก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจ น้ำหนักพวงมาลัยพอดีมือ จับกระชับมั่นใจค่ะ</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เบรกหลัง ของ ฮอนด้า ซิตี้ (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Honda City<span lang="TH">) ตัวใหม่ จะเป็นดรัมเบรก โดยเปลี่ยนจากดิสก์เบรกในโฉมเดิมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานอีโคคาร์ เฟสสอง ในแง่ของการประหยัดน้ำมัน ทำให้สามารถเบรกได้อย่างมั่นใจ และไม่จับไวเกินไปจนหัวทิ่ม ทำให้เรื่องน้ำหนักการเบรกดีขึ้นจนไม่พูดถึงไม่ได้</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หลายคนคงเริ่มสนใจเจ้า ฮอนด้า ซิตี้ (</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">Honda City<span lang="TH">) ตัวใหม่กันแล้วใช่ไหมคะ และคงเริ่มถามตัวเองในใจว่ารถคันนี้เหมาะกับตัวเองหรือไม่ หากมองในแง่ของการใช้งานทั่วไป ฮอนด้า ซิตี้ (</span>Honda City<span lang="TH">) ตัวใหม่ ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในเมืองหรือวิ่งออกต่างจังหวัดได้อย่างมั่นใจ แถมราคาเปิดตัวยังถูกกว่าโฉมก่อนหน้าอีกด้วย ทำให้ได้รถที่มีสมรรถนะดีขึ้น แต่ราคากลับถูกลง หากใครสนใจก็รีบไปจับจองกันนะคะ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><span lang="TH"><br></span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">ขอขอบคุณข้อมูลจาก&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">mgronline<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">อ่านบทความที่น่าสนใจ</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">-&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=25">เปิดตัวอย่างเป็นทางการ&nbsp;<span lang="EN-US">All NEW Honda City TURBO</span></a></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;">-&nbsp;<a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=31">Honda Civic Hatchback 2020&nbsp;<span lang="TH">กับดีไซน์ใหม่สปอร์ตยิ่งกว่าเดิม</span></a></span></p><div><br></div>