YS Racing - ท่อไทเทเนียมมาแรง

เว็บซือขาย ปัจจุบันวงการรถซิ่งหรือการแต่งรถ หลายๆยี่ห้อดังๆ ใครๆก็ หันมาดูเรื่องท่อเป็นอันดับแรก วันนี้เราหยิบท่อที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนั้นก็คือท่อไทเทเนียม มาดูสิว่าจะมีข้อดีอย่างไรกันบ้าง

YS Racing - ท่อไทเทเนียมมาแรง ปัจจุบันวงการรถซิ่งหรือการแต่งรถ หลายๆยี่ห้อดังๆ ใครๆก็ หันมาดูเรื่องท่อเป็นอันดับแรก วันนี้เราหยิบท่อที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนั้นก็คือท่อไทเทเนียม มาดูสิว่าจะมีข้อดีอย่างไรกันบ้าง

ท่อไทเทเนียมมาแรง

ท่อไทเทเนียมมาแรง


<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปัจจุบันวงการรถซิ่งหรือการแต่งรถ หลายๆยี่ห้อดังๆ ใครๆก็ หันมาดูเรื่องท่อเป็นอันดับแรก วันนี้เราหยิบท่อที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนั้นก็คือท่อไทเทเนียม มาดูสิว่าจะมีข้อดีอย่างไรกันบ้าง</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ท่อไทเทเนียม</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ปัจจุบันมีการใช้วัสดุไทเทเนียมกันแพร่หลายมากขึ้น ทั้งวงการอุตสาหกรรม การแพทย์ รวมทั้งวงการอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระดับ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">High Performance <span lang="TH">ด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูงมาก ทนทานต่อการกัดกร่อน สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยม เลยขอสรุปอย่างคร่าวๆดังนี้ เพื่อให้เพื่อนๆได้เลือกใช้วัสดุไทเทเนียมได้อย่างเหมาะสมครับ</span><br> <span lang="TH">หลักๆแล้วไทเทเนียมจะแบ่งออกเป็น ไทเทเนียมเกรดบริสุทธิ์ และ ไทเทเนียมอัลลอยด์</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ไทเทเนียมเกรดบริสุทธ์จะแบ่งตามปริมาณของออกซิเจนซึ่งมีผลต่อความแข็ง ยิ่งออกซิเจนมากยิ่งแข็งครับ ดังนี้</span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr1 <span lang="TH">ไทเทเนียมแบบออกซิเจนต่ำ นิ่มสุดในบรรดาไทเทเนียน เหมาะสำหรับขึ้นรูป หล่อ ดัด</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr2 <span lang="TH">ไทเทเนียมออกซิเจนปานกลาง หรือมาตรฐาน เป็นที่นิยมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr3 <span lang="TH">ไทเทเนียมออกซิเจนสูง และ </span>Gr4 <span lang="TH">เป็นแบบไทเทเนียมออกซิเจนสูงพิเศษ มีความเป็นสปริงสูง ใช้ในการสร้าง </span>Jig <span lang="TH">จับยึดชิ้นงาน</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ไทเทเนียมอัลลอยด์ กลุ่มนี้ราคาสูงมาก เพราะธาตุอื่นที่ผสมลงไป</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> Gr5 <span lang="TH">ตัวนี้จะมีการผสม อลูมิเนียม(</span>Al) 6% <span lang="TH">และ วาเนเดียม(</span>V) 4% <span lang="TH">มีความแข็งแรงสูงมาก ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr7 <span lang="TH">จะเอา </span>Gr2 <span lang="TH">มาเพิ่มพาลาเดียม(</span>Pd) <span lang="TH">เข้าไป </span>0.15% <span lang="TH">มีคุณสมบัติทนเคมีสูง</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr9 <span lang="TH">ผสมอลูมิเนียม </span>3% <span lang="TH">และวาเนเดียม </span>2.5% <span lang="TH">ใช้ทำตัวถังจักรยาน ชื้นส่วนมอเตอร์ไซดที่รับแรง ต้องการความแข็งแรงสูง</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr23 <span lang="TH">ตัวนี้ใช้ในทางการแพทย์</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">หลักๆถ้าเป็นในส่วนของท่อไอเสีย ก็จะเลือกใช้เกรด </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Gr1 <span lang="TH">และ </span>Gr2 <span lang="TH">เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถขึ้นรูปได้ เสียงที่ออกมาแตกต่างจากสเตนเลสชัดเจนเนื่องจากน้ำหนักที่เบา มีความบางและแข็ง สามารถระบายความร้อนได้ดี ที่สำคัญมีสีสันที่สวยงามดุดัน การถ่ายเทความร้อนที่รวดเร็วสามารถเพิ่มความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเฮดเดอร์และปลายท่อ สามารถเพิ่มอัตราการไหลของไอเสียได้ตามทฤษฎีการไหลของแก๊สร้อน จึงไม่แปลกที่ไทเทเนียมถือว่าเป็นวัสดุชั้นเยี่ยมตัวหนึ่งที่ถูกเลือกมาใช้ผลิตท่อไอเสียระดับไฮเอนด์ครับ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span lang="TH"><br></span></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ข้อดีของท่อไทเทเนียม</span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></b><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">น้ำหนักที่เบากว่า</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">แน่นอนครับไทเทเนียมนั้นถือได้ว่าเป็นวัตถุที่เบามาก ถ้าถูกเปรียบเทียบ ของสแตนเลส นับเป็น 1 ส่วน 3 เลยก็ว่าได้</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ระบายความร้อนได้ดีกว่า</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">แน่นอนอยู่แล้วครับไทเทเนียมนับเป็นวัตถุระบายความร้อนได้เร็วมากกว่าอื่นๆ</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">เสียงที่แตกต่าง</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ไทเทเนียมดูแล้วมีความเบาบางดังนั้นรีดเสียงได้ดีกว่าอยู่แล้วครับ</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br></span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">สวยงาม</span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของไทเทเนียมนั้นใครๆก็อยากจะมองจับจ้องเป็นธรรมดาครับ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ไทเทเนียมนั้นพูดได้เลยว่าเป็นท่อที่มีความเบาและและรีดเสียงได้ดี แต่ราคานั้นก็คืออยู่กับการ ดีไซน์ต่างๆ นั้นเองละครับ หากท่านใดกำลังมองหา ร้านที่ทำ ท่อแบบนี้หรือว่ามีประสบการณ์ในด้านนี้ เราขอแนะนำ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><a href="https://www.ysracingshop.com/">&nbsp;ysracingshop</a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ขอขอบคุณข้อมูลจาก&nbsp; </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">pwpride-racing<o:p></o:p></span></p>