YS Racing - เลือก ล้อแม็ก อย่างไรให้ปัง ให้คูล

เว็บซือขาย การขับขี่อย่างปลอดภัย เริ่มต้นจากการมีล้อรถยนต์ ที่สามารถควบคุมการขับขี่ให้เป้นไปอย่างปลอดภัย การตกแต่งล้อรถยนต์ ในที่นี้ คือ ล้อแม็ก ตัวที่สามารถเพิ่มเติม เติมแต่งได้ ไปดูกันค่ะ

YS Racing - เลือก ล้อแม็ก อย่างไรให้ปัง ให้คูล การขับขี่อย่างปลอดภัย เริ่มต้นจากการมีล้อรถยนต์ ที่สามารถควบคุมการขับขี่ให้เป้นไปอย่างปลอดภัย การตกแต่งล้อรถยนต์ ในที่นี้ คือ ล้อแม็ก ตัวที่สามารถเพิ่มเติม เติมแต่งได้ ไปดูกันค่ะ

เลือก ล้อแม็ก อย่างไรให้ปัง ให้คูล

เลือก ล้อแม็ก อย่างไรให้ปัง ให้คูล


<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">การขับขี่อย่างปลอดภัย เริ่มต้นจากการมีล้อรถยนต์ ที่สามารถควบคุมการขับขี่ให้เป้นไปอย่างปลอดภัย การตกแต่งล้อรถยนต์ ในที่นี้ คือ ล้อแม็ก ตัวที่สามารถเพิ่มเติม เติมแต่งได้ ไปดูกันค่ะ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><b>1. ยางรถยนต์ </b></span><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เส้นรอบวงภายนอกของยาง ที่ใกล้เคียงยางมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงาน ล้อแม็ก จะเล็ก หรือ ใหญ่ ถ้ายางเส้นรอบวงกว้างขึ้น จะทำให้ไมล์แข็งกว่าค่าปกติ และ รถอืด เส้นรอบวงน้อยลง อัตราเร่งจะดี ระยะทางต่อเกียร์น้อยลง รอบการหมุนจะได้ระยะทางสั้นลง มาตรวัดความเร็ว ( ไมล์อ่อน ) แสดงค่าหน้าปัดเร็วกว่าความเร็วที่ขับได้จริง </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ยกตัวอย่าง เปลี่ยน ล้อแม็ก ใหญ่ขึ้น สังเกตได้ว่า เมื่อเลือกยาง จะมีขนาดใกล้เคียงของเดิม หรือ สูงขึ้นเล็กน้อย เรียกได้ว่า ดีกว่าเตี้ยลง เพราะถ้าเตี้ยลง ระยะห่างระหว่าง ยาง กับ ขอบบังโคลน เพิ่มากขึ้น ไม่สวย เพราะตัวยางอันเดิมห่างอยู่แล้ว เลือกยางใหม่ให้มีความสูงพอๆ กับยางเดิม หรือ สูงขึ้นไม่เกิน 1</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> cm.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">2. ขนาดล้อแม็ก </span></b><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขนาดล้อแม็กที่ใหญ่ขึ้น เป็นการแต่งเพื่อความสวยงาม ตามสไตล์แต่ละคน ความชอบ บางคนชอบเล็ก ชอบใหญ่ สีดำ สีทอง เราไปดูกันว่า ขนาดล้อแม็กแบบไหนที่เหมาะกับขนาด หรือ ประเภทรถของเรา เซฟตัวเองไว้ก่อน ดีที่สุด เพราะหากเอาแต่ความสวย แต่ไม่ปลอดภัย ก็ไม่ไหวนะคะ เลือกแล้ว เอาให้ครบสูตร</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">วิธีเลือก ล้อแม็ก</span></b><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ขนาดทั้งล้อ และ ยางให้มีความสัมพันธ์กัน </span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">รักษาระดับเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อให้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานที่สุด </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ควรเป็นแม็กที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไม่เกิน 2 - 3 นิ้ว</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ราคายางค่อนข้างแพง และ การขับขี่ยากขึ้น </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กลุ่มที่ชอบรถเตี้ย ล้อโต สไตล์ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">VIP </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">และ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Flush </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ขนาด 19</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">20</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">22 นิ้ว ออฟเซ็ตลึกๆ กับ ยางบาง นอกจากความชอบแล้ว งบประมาณต้องมีด้วยนะ เพราะราคาค่อนข้างสูงนะคะ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Cordia New&quot;, sans-serif;"><b>ความกว้างของ ล้อแม็ก</b></span><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp; เริ่มต้น 6</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">7</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">7.5</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">8 นิ้ว ดูได้จากตัวเลขที่ต่อจากขนาดของล้อ เช่น 15</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">×</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">7</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">, </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">16</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">×</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">8 และสำหรับการเลือก ระยะออฟเซ็ต ความตื้น / ลึกของล้อ สังเกตตัวอักษร </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ET </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ต่อท้ายด้วยตัวเลข เป็นการบอกถึงระยะ เช่น </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ET-</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">15 หรือ +15</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">, +</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">38&nbsp; ทั้งสองอย่างนี้ ถือว่าสำคัญมากในการขับขี่ มีผลต่อความปลอดภัยเช่นกัน </span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">1. </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Zero offset&nbsp;&nbsp; </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi">คือ ค่าที่ล้อชุดนั้นไม่มีการเพิ่มค่าหน้าสัมผัสหน้าแปลนแต่อย่างไร ชุดล้อจะถูกติดตั้งพอดีเมื่อสวมล้อเข้าไป โดยมากระยะแบบนี้จะมีหน้าแปลนล้อที่อยู่ตรงกลางครึ่งวงล้อพอดี</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">2. </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Positive offset </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">เรียกอีกอย่างว่า ออฟเซทล้อบวก ฮิตมากสำหรับตอนนี้ ความท้าทายในการหาขนาดให้เหมาะสมกับล้อของคุณ ค่าออฟเซทบวก พบได้ในล้อปัจจุบัน หน้าแปลนล้อออกมาทางด้านนอกซุ้มมากขึ้น ลวดลายสวยๆนั่นเอง </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทำความเข้าใจใหม่ว่า ระยะห่างระหว่างล้อ หรือ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Track </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ที่วัดจากล้อด้านซ้ายไปขวาเพิ่มมากขึ้น แต่ความจริงแล้ว การที่ล้อยื่นกลับเข้าไปในซุ้ม กลับทำให้ระยะห่างระหว่างล้อลดลง และเมื่อบวกกับเรื่องของความกว้างล้อ หากเลือกออฟเซทผิด และ ล้อมีความกว้างมากเกินไป อาจทำให้เข้าไปสีกับระบบช่วงล่าง แน่นอนว่า ล้อได้รับความเสียหาย หากเกิดปัญหาระหว่างขับขี่ อันตรายถึงชีวิตได้</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ค่าของ ออฟเซท ย่อมมีผลต่อการทำงานกับระบบกันสะเทือน โดยเฉพาะกับระบบลูกหมาก ที่ติดตั้งกับคันชักคันส่งสำหรับเลี้ยว รวมไปถึงการทำงานของมุมระบบกันสะเทือนต่างๆ การทำงานของโช๊ค และ สปริง อาจทำให้รถยนต์ของคุณเปลี่ยนไปจากเดิม</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">3. </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Negative offset </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">คือ ค่าที่หน้าแปลนล้อ ติดตั้งอยู่ลึกลงไปในล้อมากกว่าปกติ หรือ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า&nbsp; </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Deep Dish&nbsp; </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">โดยลายล้อ ลึกษระเป็นก้านยก ดีตรงที่ว่า ล้อจะยื่นออกมาทางด้านนอกมากขึ้น ทำให้คุณได้ระยะห่างระหว่างล้อมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนเรื่องการเอียง มาจากค่ามุมต่างๆของระบบช่วงล่าง </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><b>สำหรับรูปแบบ ของ ล้อแม็กซ์ กับการใช้งาน</b></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">1. <span lang="TH">ล้อแม็กซ์ ประเภท จาน (</span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Disc Type)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- <span lang="TH">ถูกออกแบบเพื่อการแบกรับน้ำหนักโดยเฉพาะ ซึ่งจะพบมากกับรถที่ต้องการบรรทุกรับน้ำหนักสัมภาระ</span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">2. <span lang="TH">ล้อแม็กซ์ ประเภท ก้านใหญ่ ( </span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Spoke Type )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- <span lang="TH">มีความสวยดูดีกว่าแบบจาน </span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Disc </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">บรรทุกของหนักได้พอสมควร ส่วนมากพบในรถนั่งขนาดใหญ่</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">3. <span lang="TH">ล้อแม็กซ์ ประเภท ก้านถี่ล้อแม็ก ( </span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Fin Type )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- <span lang="TH">มีการออกแบบที่เน้นให้ดู สวยงาม มีความนิยมมาก แน่นอนว่าไม่เหมาะกับการขนของ เพราะรับน้ำหนักได้น้อย</span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">4. <span lang="TH">ล้อแม็กซ์ ประเภท ตาข่าย ( </span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Mesh type )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- <span lang="TH">สวยงาม ดูดี และ มาพร้อมด้วยการใช้งานที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าแบบก้านเล็ก ปัญหาที่กวนใจก็คือ การทำความสะอาดที่ยาก ใช้เวลานาน</span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่</span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=69">How To <span lang="TH">มือใหม่ หัดแต่ง รถยนต์</span></a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=64">รถซิ่ง แต่งรถแบบไหน ไม่ให้โดนจับ</a></span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>