YS Racing - ตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล

เว็บซือขาย วันหยุดนี้หลาย ๆ คนคงออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกัน และเอารถยนต์ส่วนตัวไป เพื่อความสะดวกสบายในการเที่ยวหลายจุด แต่ก็ต้องระวังรถเราจะดับระหว่างทางหรือไม่ เราเลยมีวิธีการเช็ครถให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

YS Racing - ตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล วันหยุดนี้หลาย ๆ คนคงออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกัน และเอารถยนต์ส่วนตัวไป เพื่อความสะดวกสบายในการเที่ยวหลายจุด แต่ก็ต้องระวังรถเราจะดับระหว่างทางหรือไม่ เราเลยมีวิธีการเช็ครถให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

ตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล

ตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล


<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">วันหยุดนี้หลาย ๆ คนคงออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกัน และเอารถยนต์ส่วนตัวไป เพื่อความสะดวกสบายในการเที่ยวหลายจุด แต่ก็ต้องระวังรถเราจะดับระหว่างทางหรือไม่ เราเลยมีวิธีการเช็ครถให้พร้อมสำหรับการเดินทาง</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ในวันหยุดที่จะถึงนี้ เป็นช่วงที่เราจะต้องหาที่ผ่อนคลาย สัมผัสอากาศธรรมชาติ จากการทำงานหนักมาหลายเดือน ก็อยากที่จะเดินทางไปภาคเหนือ ไปปีนเขา พบปะธรรมชาติ หรืออยากลงใต้ฟังเสียงทะเล ก็เหมาะกับวันเวลาแบบนี้มาก ที่เราจะได้ออกไปหาพื้นที่ที่เราต้องการ</span><span lang="TH" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ช่วงวันหยุดแบบนี้ ครอบครัว เพื่อน แฟน จะวางแผนไปเที่ยว หรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด กันเยอะทีเดียว หากเราต้องใช้รถด้วย เพื่อความสะดวก ในการเดินทางระยะไกล จะต้องตรวจเช็ครถยนต์สภาพเครื่องด้านใน ด้านนอก ให้พร้อม</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">วิธีการตรวจเช็ครถยนต์</span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">แบตเตอรี่</span></b><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> </span></b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">แบตเตอรี่ เป็นอย่างแรกเลยที่ต้องเช็ค เพราะเป็นหัวใจสำคัญ ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ เพราะแบตเตอรี่ คือ ตัวจ่ายไฟฟ้าให้รถยนต์ทั้งระบบ </span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ก่อนใช้รถเราควรตรวจแบตเตอรี่ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช็คระดับน้ำกลั่น ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ตรวจสอบความแน่นของขั้ว ฉนวนหุ้มสายไฟ เริ่มเสื่อมสภาพ หรือไฟอ่อนไหม หากถึงกำหนดแล้ว ก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ทันที</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">น้ำมันเครื่อง</span></b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">น้ำมันเครื่อง เป็นตัวหล่อลื่น เพื่อลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง สามารถเปิดกระโปรงรถ มองหาตำแหน่งจุดตรวจสอบน้ำมันเครื่อง จะมีก้านพลาสติกให้ตรวจสอบ ดึงออกมาแล้วดูว่าจุดของน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">L </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">หรือ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Low </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ไหม ถ้าใช่ก็ควรเติมเลย ไม่ต้องรอจนถึงครบรอบเวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์อาจพังได้ </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระดับน้ำหล่อเย็น</span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระดับน้ำหล่อเย็น ถ้าหากสังเกตเห็นว่าหม้อน้ำ มีปริมาณน้ำลดลงมากกว่าปกติ เป็นสัญญาณเตือน ให้คุณตรวจสอบก่อน เดินทางไกล ว่าถังพักน้ำ ถังหลัก และสำรอง มีน้ำหรือไม่ ถ้าไม่มี ควรเติมน้ำให้เต็ม เพื่อให้ระบบหล่อเย็น ทำงานเป็นปกติระหว่าง เดินทาง</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระดับน้ำมันเบรค และระบบเบรก</span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">น้ำมันเบรค เป็นระบบปิด จะอยู่แต่ภายในระบบเบรก จะไม่มีการระเหยเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าผ้าเบรคไม่สึก และจะไม่สามารถหายไปง่าย ๆ ให้หาสาเหตุก่อน ว่าน้ำมันเบรคหายไปไหน หากพบว่าระดับของน้ำมันพร่องไป ก็ควรเติมให้เต็ม</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระบบเบรก ให้ลองทดสอบการ เบรกรถ ก่อนว่าเราสามารถใช้ได้ชัวร์ไหม หรือต้องเหยียบจนจม ถ้าเช็คแล้วว่า เบรกรถอย่างนิ่มนวล ก็สามารถขับขี่ได้</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">เช็คยางรถยนต์</span></b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ยางรถยนต์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มี ยางรถ รถยนต์ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ เราควรที่จะเช็คยางทุกเส้น เติมลมยางตามมาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ ถ้ายางรถยนต์หมดอายุการใช้งานแล้ว ควรเปลี่ยนก่อนที่จะใช้รถ เดินทางไกล เพราะยางรถยนต์ใหม่จะเกาะติดถนนได้ดีกว่า และช่วยให้ระบบเบรกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระบบไฟรถยนต์</span></b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระบบไฟรถยนต์ ประกอบไปด้วยไฟส่องสว่างต่าง ๆ โดยจุดหลักที่ควรเช็ค คือ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย ไฟเลี้ยวทั้งสองข้าง และไฟเบรก เพราะในช่วงเวลากลางคืน เราจะมองทางลำบาก หรือผู้ที่ขับสวนทางมา จะคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตราย ต่อเรา และ ผู้ขับขี่บนท้องถนนได้</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ยางปัดน้ำฝน</span></b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ยางปัดน้ำฝน เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่ไม่ใช่เลย ในการเดินทาง ควรเช็คที่ปัดน้ำฝนให้ดีว่าใช้การได้ไหม เพราะเราไม่สามารถคาดการได้ว่า ฝนจะตกหรือไม่ ถ้าเกิดตกขึ้นมาแล้ว จะทำให้เรามองไม่เห็นทาง หรืออาจมีสิ่งสกปรกมาโดน กระจก ในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่ ก็จะเป็นอันตรายต่อคนในรถ เป็นอย่างมาก<br> <br> <b>เช็คเข็มขัดนิรภัย</b></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">เข็มขัดนิรภัย เป็นอย่างหนึ่งที่ก่อนเราจะออกเดินทาง แล้วต้องใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนอย่างแรก เพราะเข็มขัดนิรภัย คือระบบ </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Safety </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ต่าง ๆ เราจึงควรตรวจเช็คดูก่อนว่า สามารถใช้ได้ปกติไหม โดยการลองใส่ดู แล้วถอดออกได้หรือไม่</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระบบหม้อน้ำ และท่อยาง</span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ระบบหม้อน้ำ หากต้องเดินทางไกล ๆ ควรเช็คดูว่า ระบบหม้อน้ำต้องสะอาด ไม่มีเศษฝุ่น หรือเศษใบไม้ติดอยู่ </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">ท่อยาง ควรอยู่ในสภาพดี ไม่เปื่อย หรือฉีกขาด เพราะอาจทำให้ความร้อนขึ้นสูง จนเครื่องยนต์พัง</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง</span></b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi"> </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">ก่อนออกเดินทางไกลทุกครั้ง ให้ตรวจสอบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงว่า บริเวณรอบ ๆ ท่อมี รอยรั่วซึม การแตกหัก หรือยางรอบฝาถังเปื่อย ขาด หรือไม่ ถ้าเกิดพบสิ่งผิดปกติ ควรที่จะเปลี่ยนทันที</span><span lang="TH" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">กระจก</span></b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">กระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน และกระจกมองหลัง ให้ตรวจสอบดูว่า สมารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่ หากมองไม่เห็น หรือไม่ชัด ในการขับรถ เราต้องดูกระจกในการเลี้ยว หรือมองรถคันอื่น เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">วิธีขับรถอย่างปลอดภัย</span></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- รู้ขีดจำกัดในการขับรถของตนเอง หากเราเดินทางระยะไกล แล้วเราขับไม่ไหว เพราะร่างกายเรารู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ให้เปลี่ยนคนขับ ไม่ก็จอดพักรถตามทาง เพื่อพักสายตา และความเหนื่อยล้าจากการขับรถ แล้วค่อยเดินทางต่อ</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- ขับช้าแต่เน้นชัวร์ หากเราคิดอยากจะ เดินทางไกล แล้วต้องไป ท่องเที่ยว หลายที่แล้วเราต้องรีบไป ถึงสถานที่นั้น แต่การรีบร้อน จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และคนรอบข้างได้ </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">- เว้นระยะห่างในการขับตามรถบรรทุก การเดินทาง ออกต่างจังหวัด เป็นไปไม่ได้ ที่เราจะไม่เจอรถบรรทุก ตลอดเส้นทาง เพราะรอบรถบรรทุก มีจุดบอดของรถ ( </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Blind Spot ) </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi">เพราะฉะนั้น ควรเลี่ยงการขับรถเข้าใกล้รถบรรทุกจะดีที่สุด</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">การขับขี่แต่ละครั้ง ควรขับรถด้วยความไม่ประมาท เพราะอาจจะส่งผลให้เรา คนรอบข้างเกิดอันตราย กับความประมาทของเราได้ ยิ่งช่วงรถเยอะ ๆ อย่างนี้แล้ว ดังนั้นเราควรตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล เพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุตามมา</span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">วันหยุดที่จะมาถึงนี้ หากใครวางแผน การเดินทาง มาแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเช็คสภาพรถยนต์ ของเราให้พร้อม กับการเดินทางไกล เพื่อไม่ให้เราต้องเสียเวลาท่องเที่ยวสัมผัสกับ ธรรมชาติ ของเรา ที่จะต้องมานั่งรอรถเสีย ที่ต้องเข้าอู่ซ่อม อย่างนี้แล้วเราสามารถเช็คเอง ด้วยวิธีง่าย ๆ หรือ ไม่แน่ใจก็ควรเข้าอู่<br></span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> <br> </span><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi">บทความความเพิ่มเติม</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=70">วิธีดูสัญญาณ อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับ รถยนต์ ของเรา</a></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=69https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=69">How To <span lang="TH">มือใหม่ หัดแต่ง รถยนต์</span></a></span><br></p>