YS Racing - สิ่งของที่เราควรมีไว้ติดรถยนต์

เว็บซือขาย ในการ เดินทางแต่ ละครั้งนั้น ใครๆ หลายๆ ทานก็จะชอบที่จะเดินทาง เที่ยวไปไหนมาไหน หรือ เราต้องออกไปนอกสถานที่ ดังนั้นรถยนต์ เป็น พาหนะ ที่เราจะไปไหนมาไหนได้ สะดวก แต่ สิ่งของที่เราจะนำขึ้นรถติดไว้นั้น มันควรมีอะไรบ้างกันนะ ไปดูกัน

YS Racing - สิ่งของที่เราควรมีไว้ติดรถยนต์ ในการ เดินทางแต่ ละครั้งนั้น ใครๆ หลายๆ ทานก็จะชอบที่จะเดินทาง เที่ยวไปไหนมาไหน หรือ เราต้องออกไปนอกสถานที่ ดังนั้นรถยนต์ เป็น พาหนะ ที่เราจะไปไหนมาไหนได้ สะดวก แต่ สิ่งของที่เราจะนำขึ้นรถติดไว้นั้น มันควรมีอะไรบ้างกันนะ ไปดูกัน

สิ่งของที่เราควรมีไว้ติดรถยนต์

สิ่งของที่เราควรมีไว้ติดรถยนต์


<p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ในการ เดินทางแต่ ละครั้งนั้น ใครๆ&nbsp; หลายๆ ทานก็จะชอบที่จะเดินทาง เที่ยวไปไหนมาไหน หรือ เราต้องออกไปนอกสถานที่ ดังนั้นรถยนต์ เป็น พาหนะ ที่เราจะไปไหนมาไหนได้ สะดวก แต่ สิ่งของที่เราจะนำขึ้นรถติดไว้นั้น มันควรมีอะไรบ้างกันนะ ไปดูกัน</span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">การเดินทาง หรือ การออกไปไหนไกลๆ นั้น เช่น การไปเที่ยว การไปต่างจังหวัด หรือ รวมไปถึง การออกเดินทางไปทำงานใน พื้นที่อื่นๆ สิ่งที่ เดินทางนั้น ส่วนใหญ่ จะใช้รถยนต์ ส่วนตัวกัน เป็นส่วนใหญ่ เพราะ มันทั้งสะดวก เป็นส่วนตัว และ สามารถ เดินทางได้อย่าง รวดเร็ว และ ยังประหยัด ค่าใช่จ่ายในการเดินด้วย รถโดยสารได้ อีกด้วย การ ที่ที่เรา เดินทางออกไปไหน ไกลๆ นั้น เราแทบจะใช้ ชีวิตอยู่บนรถ เป็นส่วนใหญ่ เพราะ เดินทางไกลๆ บางที อาจเป็น ชั่วโมง หรือ เป็นหลาย ชั่วโมง บางคนอาจ เป็นวัน ก็แล้วแต่ ระยะ ทางการเดินทาง ของเรา แต่ การที่เราเดินทางนั้น เรามักจะ พกมือถือ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น แล้วอะไรที่ จำเป็นในการเดินทาง หรือ อะไรที่เรา ควรมีติดรถไว้ตลอด เวลาออกเดินทาง ไปไหนมาไหน ไกลๆ ดังนั้น เราเองควรมี อุปกรณ์ และ ของใช้ที่ จำเป็นต่อชีวิตเรา ติดอยู่กับ รถยนต์ ส่วนตัวของเรา เพื่อมีไว้ใช้ ในเวลาที่ จำเป็น หรือ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะ เราไม่รู้เลยว่า ในเวลาที่ เราเดินทาง ไปไหนมาไหน ไกลๆ จะมีเหตุการณ์&nbsp; อะไร ที่เกิดขึ้นกับเราบ้าง ดังนั้น สิ่งของที่จำเป็น ที่ควรติดรถยนต์ ของเรา มีดังนั้น</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br></span><span style="font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">แผนที่ หรือ </span><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%">GPRS </span><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;ใช่ว่า ทุกยุค ทุกสมัย เดียวนี้ เราสามารถ ใช้โทรศัพท์มือถือ ของเรา ที่จะสามารถ ดูเส้นทาง ที่เราจะไปได้ เพราะ สมัยนี้ มือถือ ของเรา มี</span><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">แอพพลิเคชั่น</span><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> แผ่นที่ บนโทรศัพท์ มือถือทำให้ เรานั้น เดินทางได้สะดวก และ รวมเร็ว แต่ว่า ที่สถานที่ ที่เราไปนั้น ไม่มี สัญญาณ หรือ โทรศัพท์ มือถือเรา เกิดพังขึ้นระหว่าง ทางการเดินทาง ดังนั้น แผนที่ หรือ </span><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%">GPRS </span><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ก็จำเป็น ที่จะมีติดไว้ใน รถยนต์ ของคุณ</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:107%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi">เอกสารสำคัญ ต่างๆของรถยนต์ แน่นอนว่า เอกสารสำคัญต่าง ใครๆ หลายๆ คงเก็บไว้ในที่ส่วนตัว หรือ ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ เพราะ การเดินทางไปไหนมา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้น </span><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">เอกสารสำคัญๆ ที่ควรจะมีติดไว้ในรถยนต์ของคุณนั้น ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ อันนี้สำคัญมาก ที่ต้องพกไว้ และที่สำคัญเลยอย่าปล่อยให้ เอกสารพวกนี้หมดอายุ</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ยางยนต์ยนต์ และ อุปกรณ์เปลี่ยนยาง เป็นของที่ถือว่า จำเป็นมากสำหรับ ติดไว้รถยนต์ ของเรา เพราะ การเดินทางไหน เราไม่สามารถ รู้ได้เลยว่า จะเกิดอะไร ขึ้น อาจะเกิดเหตุการณ์ ยางรถยนต์ ของเราเกิดแตก ระหว่างทาง นั้นแปลว่า เราจะเดินทางต่อไม่ได้เลย ถึงสมัยนี้จะมี บริการซ่อมรถ ถึงที่ แต่ถ้าเรา เกิดยากแตก กลางถนน ที่ไม่มีรถสัญจร หรือ พื้นที่ไกลคน และ ถ้าเรา รอจนกว่า บริการซ่อมรถจะมาถึง อาจใช่เวลานาน ดังนั้น อุปกรณ์ เหล่านี้ จำเป็น ที่เราควรนำติดรถยนต์ ของคุณไว้เสมอ&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">เงินสด เงินสดนั้นก็เป็นอีก สิ่งของที่สำคัญ อีกอย่างที่ควรมี ติดรถยนต์ เพราะ การเดินทางแต่ ละครั้งนั้น แน่นอน ว่า เรามีโอกาส ใช้เงิน แน่นอน เราอาจจะไม่มีเงินสด หรือ ไม่มีตู้กดเงิน อยู่แถวบริเวณนั้น ดังนั้น เงินสดควรมีติด รถยนต์ของคุณ</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><br></span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ยาและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นสิ่งของที่จำเป็นมาก เหมือนกัน ที่เราควร มีติดรถยนต์ ของเรา เพราะ เราไม่รู้ได้เลย ว่าจะมีเหตุการณ์ อะไร เกิดขึ้นกับ ตัวเรา หรือ ป่าว ขณะ การเดินทาง ถ้ามีติดรถยนต์ไว้ ก็จะอุ่นใจได้มากกว่า</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><br></span><span style="font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ที่ทุบกระจก รถยนต์ นั้น เป็นสิ่งของที่ควรมี อย่างมาก ในการที่จะ มีติดรถยนต์ ในกรณี ของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ อุบัติเหตุ รถยนต์ จมน้ำ จะช่วยได้มาก และ ยังสามารถ ใช้เป็นที่ป้องกันตัวได้ด้วยนะ</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><br></span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in"><span lang="TH" style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">กล้องติดรถยนต์ ในสมัยนี้ เกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เป็นจำนวนมาก ในการที่เรามีกล้องติดหน้ารถยนต์ ของเราไว้ ในกรณี เราเกิดอุบัติเหตุ หรือ รถยนต์ของเราเกิด เฉี่ยวชน รวมไปถึงเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ จะสามารถ เกิดขึ้นได้บนท้องถนน กล้องหน้ารถยนต์ นั้นจะค่อยบันทึกเหตุการณ์ ไว้ บอกเหตุการณ์ เพราะ เราอาจ ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนผิด หรือ คนถูก ถ้ามีกล้อง ที่บันทึก เหตุการณ์ ไว้ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียว</span><span style="font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">อ่านบทความเพิ่มเติม</span><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: &quot;Cordia New&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=83"><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ทำไมเราต้องเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง</span></a><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal"><a href="https://ysracingshop.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&amp;post_id=78"><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Cordia New&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Cordia New&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">เช็ครถยนต์ ง่าย ๆ ใครก็ทำได้</span></a><o:p></o:p></p>