YS Racing - ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด

เว็บซือขาย ในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้มีการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ และจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางบก จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการต่อใบขับขี่ และยังเหมาะในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

YS Racing - ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด ในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้มีการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ และจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางบก จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการต่อใบขับขี่ และยังเหมาะในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด


ในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้มีการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ และจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว  ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางบก จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการต่อใบขับขี่ และยังเหมาะในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

 

โดยการต่อใบขับขี่ออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งสามารถใช้ได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

 

2. ลงทะเบียน

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อย ให้กดที่ปุ่ม " ลงทะเบียน " จากนั้นให้กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ให้ถูกต้อง จากนั้นกดยืนยัน

 

3. เลือกประเภทของใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่อ

ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้

- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ใช้เวลา อบรม 1 ชั่วโมง

- ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ใช้เวลา อบรม 2 ชั่วโมง

- ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) ใช้เวลา อบรม 3 ชั่วโมง

- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ในกรณีขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ใช้เวลา อบรม 2 ชั่วโมง

 

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ให้เช็คจากใบขับขี่ ที่ใช้อยู่ด้วยว่าหมดอายุ เกิน 1 ปีหรือไม่ เพื่อให้เลือกต่อได้ถูกประเภท จากนั้น ให้กดทำแบบทดสอบก่อนอบรม ตามแถบใบอนุญาตที่ต้องการต่อ

 

4. ทำการอบรม

หลังจากทำแบบทดสอบก่อนอบรมเสร็จ 3 ข้อ ให้กดดูวิดีโออบรม

 

5. ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หลังจากดูวิดิโออบรมเสร็จเรียบร้อย ให้ทำ แบบทดสอบหลังอบรม 3 ข้อ คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และกดส่งคำตอบ

 

6. หากผ่านการอบรมแล้ว ทำบันทึกภาพ (Capture) หน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

 

7. จากนั้น ให้ไปรับใบขับขี่ตัวจริงที่กรมการขนส่งทางบก ภายใน 90 วัน หลังจากผ่านการอบรม โดยต้องมีเอกสารที่จำเป็น เตรียมไป คือ บัตรประชาชน ใบขับขี่ปัจจุบัน และใบรับรองแพทย์

ซึ่งในขั้นตอนนี้ ขอแนะนำว่า ให้ผู้ขับขี่ ทำการจองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue โดยสามารถเลือกกรมการขนส่ง ที่ใกล้บ้านคุณ และเลือกช่วงเวลา ได้ตามต้องการ

 

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถต่อใบขับขี่ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมที่กรมการขนส่งทางบก รวมถึงประหยัดเวลาจากขั้นตอนอื่น และเมื่อได้ใบขับขี่ตัวจริงมาแล้ว ท่านก็สามารถสแกน QR Code ด้านหลังบัตรผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence เพื่อใช้เป็นใบอนุญาตขับรถ เสมือนจริงแทนใบขับขี่จริงได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เลือกไฟหน้ารถ ให้เหมาะกับคุณ

แต่งรถยังไงไม่ให้ผิด พ.ร.บ. จราจร