YS Racing - การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี

เว็บซือขาย รถยนต์ ถือเป็น ทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง ที่ต้อง ได้รับ การดูแล บำรุง รักษา อย่างถูกวิธี และ ไม่ควร มองข้าม แม้แต่เรื่อง เล็กน้อย เพราะอาจ ส่งผล ให้เกิด ปัญหาใหญ่ ในวัน ข้างหน้าได้ เราจึงต้อง รู้วิธี การดูแล รถยนต์ เบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาได้

YS Racing - การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี รถยนต์ ถือเป็น ทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง ที่ต้อง ได้รับ การดูแล บำรุง รักษา อย่างถูกวิธี และ ไม่ควร มองข้าม แม้แต่เรื่อง เล็กน้อย เพราะอาจ ส่งผล ให้เกิด ปัญหาใหญ่ ในวัน ข้างหน้าได้ เราจึงต้อง รู้วิธี การดูแล รถยนต์ เบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาได้

การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี

การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี


รถยนต์ ถือเป็น ทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง ที่ต้อง ได้รับ การดูแล บำรุง รักษา อย่างถูกวิธี และ ไม่ควร มองข้าม แม้แต่เรื่อง เล็กน้อย เพราะอาจ ส่งผล ให้เกิด ปัญหาใหญ่ ในวัน ข้างหน้าได้ เราจึงต้อง รู้วิธี การดูแล รถยนต์ เบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาได้

การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี

การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี มีดังต่อไปนี้

1) ควรเช็ค ระบบเบรก รถยนต์ ทุกปี

เราอย่าได้ มองข้าม ระบบเบรก รถยนต์ อย่างเด็ดขาด เพราะอาจ ส่งผล ต่อความ ปลอดภัย ต่อคุณ และ เพื่อนร่วม เดินทาง ดังนั้น การตรวจสอบ ระบบเบรก รถยนต์ จะทำให้คุณ รู้ถึง สภาพของ ผ้าเบรก ว่าใกล้ถึง เวลาที่ต้อง เปลี่ยนมัน หรือยัง

 

2) ควรเปลี่ยน สายพาน รถยนต์

ถึงแม้ว่า สายพาน รถยนต์ จะไม่ต้องการ การบำรุง รักษา มากนัก แต่ก็ควร ตรวจเช็ค อย่างเป็น ประจำ และ ควรเปลี่ยน เมื่อถึงเวลา ตามที่ คู่มือ ได้แนะนำ หากสายพาน ไม่ดี จะส่งผล ทำให้ เครื่องยนต์ ไม่ทำงานได้

 

3) ควรเช็ค ลมยาง และ สลับล้อ รถยนต์

ควรเช็ค ลมยาง ทุกครั้ง ก่อนการ ขับรถยนต์ ไปทางไกล เพื่อไม่ให้ ยางสึกหรอ เร็วยิ่งขึ้น จนมีผล ต่อการ ควบคุม รถยนต์ และ ควรทำการ สลับล้อทุก ๆ 9,000 กิโลเมตร หรือ ตามที่ คู่มือ ได้แนะนำ

การดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ให้ถูกวิธี

4) ควรเช็ค ที่ปัดน้ำฝน รถยนต์

สิ่งแรก ที่อาจถูก มองข้ามไป แต่ก็เป็น สิ่งแรก ที่จำเป็น นั่นก็คือ ที่ปัดน้ำฝน รถยนต์ ที่ช่วยเรา เช่นกัน ในยามเกิด พายุฝน ดังนั้น อย่าได้ มองข้าม การดูแล รักษา ที่ปัดน้ำฝน รถยนต์ โดยเด็ดขาด

 

5) ควรเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง รถยนต์

โดยปกติแล้ว เราควร ตรวจสอบ น้ำมันเครื่อง รถยนต์ทุก ๆ 3 - 4 เดือน เพื่อป้องกัน ให้ เครื่องยนต์ มีความ ขัดข้อง หรือ เกิดดับ ในยาม ที่คับขัน

 

6) ควรบำรุง รักษา รถยนต์ อย่างถูกวิธี

แม้ว่า อู่รถยนต์ ทั่ว ๆ ไปนั้น จะจัดการได้ เมื่อรถยนต์ ต้องซ่อม ในจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่หาก พูดถึง การซ่อม ครั้งใหญ่ ก็ควร วางใจให้ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรถยนต์ ดูแล เท่านั้น โดยคุณ สามารถ ค้นหาได้ จากรีวิว ในอินเทอร์เน็ต และ ถึงแม้ว่า การใช้ บริการจาก ผู้เชี่ยวชาญ อาจมี ค่าใช้จ่าย ที่มากกว่า แต่ก็ คุ้มค่ากว่า เพราะเรื่อง รถยนต์ เป็นเรื่อง ของความ ปลอดภัย ต่อชีวิตคุณ และ เพื่อนร่วม เดินทาง

 

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถ ดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ ของคุณเอง ได้อย่าง ถูกวิธี และ ช่วยยืด อายุ การใช้งาน ได้ดี อีกด้วย ดังนั้นแล้ว อย่าลืม หมั่นตรวจ เช็คสภาพ รถยนต์ อยู่เสมอ เพื่อความ ปลอดภัย ของคุณ ด้วยนะ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การเปลี่ยนน้ำมันเบรค รถยนต์

ท่อไอเสีย อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญ สำหรับ รถยนต์