YS Racing - เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ

เว็บซือขาย เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ การ เสริม อุปกรณ์ และ แต่ง รถยนต์ เป็น กิจกรรม ที่ นิยม มาก ใน วงการ รถยนต์ นอก จาก การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคนิค เช่น เครื่องยนต์ ระบบ ช่วง ล่าง และ เทคโนโลยี รถยนต์ อื่น ๆ ก็ มี การ แต่ง รถ เพื่อ เสริม ความ สวยงาม

YS Racing - เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ การ เสริม อุปกรณ์ และ แต่ง รถยนต์ เป็น กิจกรรม ที่ นิยม มาก ใน วงการ รถยนต์ นอก จาก การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคนิค เช่น เครื่องยนต์ ระบบ ช่วง ล่าง และ เทคโนโลยี รถยนต์ อื่น ๆ ก็ มี การ แต่ง รถ เพื่อ เสริม ความ สวยงาม

เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ

เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ


เปิด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ที่คุณควรมีติดรถ การ เสริม อุปกรณ์ และ แต่ง รถยนต์ เป็น กิจกรรม ที่ นิยม มาก ใน วง การ รถยนต์ นอก จาก การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคนิค เช่น เครื่องยนต์ ระบบ ช่วง ล่าง และ เทคโนโลยี รถยนต์ อื่น ๆ ก็ มี การ แต่ง รถ เพื่อ เสริม ความ สวยงาม และ ปรับ ปรุง สมรรถนะ ของ รถยนต์ แถม ยัง สร้าง ประโยชน์ เพิ่ม เติม ให้ เรา เวลา ขับ รถ ด้วย โดย วันนี้ เรา มี อุปกรณ์ แต่ง รถ ที่ จะ มา แนะนำ สำหรับ ผู้ เริ่ม หรือ ต้อง การ จะ เริ่ม แต่ง รถ กัน

  1. กล้อง ติด รถยนต์

เป็น อุปกรณ์ ที่ ติด ตั้ง ใน รถยนต์ เพื่อ บันทึก วิดีโอ และ เสียง ขณะ การ ขับขี่ การ ใช้ กล้อง ติด รถยนต์ มี หลาก หลาย ประโยชน์ ทั้ง เรื่อง ความ ปลอดภัย ใน กรณี เกิด อุบัติเหตุ หรือ เหตุการณ์ ไม่ คาดคิด อื่น ๆ กล้อง ติดรถยนต์ สามารถ บันทึก ภาพ และ เสียง ใน เวลา เหตุการณ์ เกิด ขึ้น ซึ่ง สามารถ นำ มา ใช้ เป็น หลักฐาน ใน กระบวนการ ชี้แจง เหตุ และ ความผิด ได้ อีกทั้ง การ เลือกกล้อง ติด รถยนต์ ที่ มี ความ คมชัด สูง จะยัง สามารถ อ่าน เลขทะเบียนรถ รอบ ๆ ได้ อีกด้วย การ ติดกล้อง รถยนต์ ยัง สามารถ ช่วย ลด ค่าเบี้ยประกันภัย ได้  5  - 10%  ซึ่ง ถือ เป็น เงิน จำนวน ไม่ น้อย ที เดียว
 

2. ชุด ซ่อม ยาง ฉุก เฉิน พร้อม ปั๊มลม

เป็น ชุด เครื่องมือ ที่ ใช้ ใน กรณี ฉุกเฉิน เมื่อ ยาง รถยนต์ แตก ส่วน มาก ประกอบ ด้วย อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ช่วย ให้ การ ซ่อมยาง และ เติมลม ใน ยาง เพื่อ ให้ รถยนต์ กลับ ไป ขับ ได้ สมบูรณ แต่ ควร ระมัด ระวัง ใน การ ใช้ เครื่องมือ นี้ เพราะ มัน อาจ ไม่ เหมาะสม สำหรับ การ ซ่อม รถยนต์ ใน บาง กรณี เช่น รอยรั่ว ใน ตำแหน่ง ที่ ไม่ เหมาะสม หรือ ยาง ที่ เสียหาย มาก ใน กรณี เช่นนี้ ควร หา ความ ช่วยเหลือ จาก ช่างรถยนต์ มืออาชีพ

3. ที่ บังแดด ด้านหน้า รถยนต์

เป็น อุปกรณ์ ที่ ใช้ ใน รถยนต์ เพื่อ ป้องกัน การแสดง แดด และ ความ ร้อน จาก แสงแดด ที่ เข้า สู่ หน้า กระจก หน้า ของ รถ มัก มี ลักษณะที่ เหมาะ กับ ขนาด และ รูปร่าง ของ หน้า กระจก หน้า ของ รถยนต์ มี หลาย วิธี ใน การ ใช้งาน บาง รุ่น มี ดีไซน์ พับได้ และ สามารถ เก็บ ไว้ ใน ซอง เพื่อ ความ สะดวกใน การ เก็บ รักษา เลือก ที่บัง แดด ที่ เหมาะ สม กับ รถยนต์ เพื่อ ความ ปลอดภัย ขณะ ขับ ขี่ ใน สภาวะ แสงแดด สูง นอกจาก จะ ช่วย บังแดด แล้ว ยัง ป้องกัน จาก แสงแดด ที่ จะ ลด การ เสื่อมสภาพ ของ ภายใน รถยนต์ เช่น วัสดุ ภายใน รถยนต์

4. น็อตล้อ กัน ขโมย

อุปกรณ์แต่งรถยนต์ น็อตล้อ กัน ขโมย รถยนต์ (Wheel Lock or Wheel Clamp) เป็น อุปกรณ์ ที่ ใช้ ใน การ ป้องกัน รถยนต์ จาก การ ถูก ขโมย โดย ติดตั้ง ไว้บน ล้อ หรือ ห้อง ยาง ของ รถยนต์ อุปกรณ์ นี้ มัก ถูกใช้ ใน สถานที่ ๆ ต้อง ทิ้ง รถยนต์ ไว้ ตลอด เวลา เช่น ใน ที่ จอดรถ ใน ที่ สาธารณะหรือ บริเวณ ที่ ไม่มีคน อยู่ เป็น ประจำ น็อตล้อ มี หลาย ประเภท และ ลักษณะ ต่าง ๆ แต่ หน้าที่ หลัก ของ มัน คือ ป้องกัน ล้อ ไม่ให้ หมุน และ ช่วย ป้องกัน การ ขโมย รถยนต์ อย่างไร ก็ตาม ควร จะ ทราบ ว่า น็อตล้อ มี ข้อ จำกัด เช่น การ ใช้ งาน ที่ ไม่ สะดวกใน สถานที่ ๆ ต้อง เคลื่อน ย้าย รถ บ่อย นอก จาก นี้ การ ใช้ งาน น็อตล้อ กันขโมย รถยนต์ อาจ ต้อง ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ท้องถิ่น อย่า ลืม ตรวจสอบ กับ หน่วยงาน ท้องถิ่น เกี่ยวกับ ข้อกำหนด และ กฎระเบียบ เกี่ยวกับ การ ใช้งานน็อตล้อ


 

อ่านบทความเพิ่มเติม : 

เบรกรถยนต์ มีปัญหา ต้องรีบแก้ไข

เคล็ดลับการดูแลรถหน้าฝนอย่างถูกวิธี มีอะไรบ้าง